Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák Szmrecsányi Ildikó egyéni vállalkozó (székhely: 1048 Budapest Óceán-árok utca 3. 1/2., adószám: 58088119-1-41), mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett, https://www.noistudio.hu domain-en elérhető weboldalon történő coaching, csoportos és egyéni órákon való részvétel és terembérlés szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásomat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató neve: Szmrecsányi Ildikó egyéni vállalkozó
 • A szolgáltató székhelye: 1048 Budapest Óceán-árok utca 3. 1/2.
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@noistudio.hu
 • Nyilvántartási szám: 56718432 
 • Adószáma: 58088119-1-41
 • Telefonszám: +36309774471 
 • Honlap: www.noistudio.hu
 • A szerződés nyelve: magyar
 • Tárhely szolgáltató név: Webnode AG
 • Tárhely szolgáltató székhely: Badenerstrasse 47, 8004 Zurich Switzerland
 • Tárhely szolgáltató honlap: https://www.webnode.com/hu/
 • Tárhely szolgáltató email: support@webnode.com

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2023. július 29. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A megrendelő a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Adatkezelési szabályok

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.noistudio.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

4 Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1 A megjelenített szolgáltatások online és személyesen is megrendelhetők. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

4.2 A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását és ha ez lehetséges fotót jelenít meg róluk. A szolgáltatás adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5 Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. Rendelés menete

5.1 A Megrendelő a https://flowingbalance.booked4.us/public/ oldalon kezdheti meg a vásárlást, kiválaszt egy szolgáltatást, majd a "Foglalás" gombra kattint.

5.2 A Megrendelő a foglalás űrlapon az "Időpont" fül alatt, kiválasztja a számára megfelelő és szabad időpontot.

5.3 A Megrendelő véglegesíti a foglalást, megadja a személyes adatokat:

 • Meglévő regisztráció esetén a regisztrációkor megadott név, email, számlázási cím, telefonszám alapján.

 • Regisztráció nélkül szükséges a név, email, számlázási cím, telefonszám megadása.

5.4 A Megrendelő kiválasztja a fizetési módot.

Online kártyás fizetés (Barion) – bankkártyás online fizetési mód és Barion tárcás fizetés a biztonságos Barion rendszeren keresztül.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

további információk: https://www.barion.com/hu/

Készpénzes fizetés – A díj készpénzes teljesítésére a Flowing Balance Női életmód Stúdió - 1048 Budapest, Megyeri út 205/D. cím alatt található stúdióban van lehetőség nyitvatartási időben .

5.5 Amennyiben a weboldalon vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásnál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.6 A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót az automata visszaigazolást követő email tartalmazza.

5.7 Az adatok megadását követően a Megrendelő a "Foglalás véglegesítése" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését.

5.8 A Megrendelő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.9 A Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja/megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.10 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Megrendelőt a megrendelés részleteiről.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1 A megrendelések feldolgozása automatikusan történik. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton 1 napon belül visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2 Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg a Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítésének körülményei nem állnak rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

7. Elállás joga

7.1 A Jelentkező elállási jogai:

7.1.1 A szolgáltatás díj a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezéséig a Megrendelő, szabadon elállhat a részvételtől, a szolgáltatás megkezdését megelőző 3 órával. Fizetési kötelezettség a Megrendelőnél nem áll fenn.

7.1.2 A szolgáltatás díj a Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, és a szolgáltatás megkezdését megelőzően 3 órával jogosultak a megrendelést lemondani, amennyiben azt írásban, vagy e-mailben jelzi a Szolgáltatónak. Ebben az esetben fizetési kötelezettség a Megrendelőnél nem áll fenn.

7.1.3 A szolgáltatást megelőző 3 órán belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód. A jelentkezők a lemondást/elállást az info@noistudio.hu címre megküldött e-mail üzenetben közölhetik, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. A szolgáltatásokon való részvételi lehetőség névre szóló, a részvételi lehetőség nem átruházható. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

7.2 A Szolgáltató elállási jogai:

7.2.1 A Szolgáltatót elállási jog a szolgáltatás megkezdését megelőző 3 óráig áll fenn. Elállás esetén, e-mailben és/vagy telefonon jelzi a Megrendelőknek a szolgáltatás elmaradását és a Szolgáltató a befizetett összeget visszautalja a Megrendelő bankszámlájára.

7.2.2 A Szolgáltató a szolgáltatáson történő részvételt a részvételi díj beérkezésének sorrendjében biztosítja. A Szolgáltató minden elkövet, hogy a maximális, résztvevői létszám elérése után újabb jelentkezések ne történjenek, azonban ennek megtörténte esetén a Szolgáltató a képzés megkezdéséig elállhat a szolgáltatás nyújtásától. Ilyen esetben telefonon és/vagy e-mailben jelzi a Megrendelőnek, hogy számára nem tud részvételi lehetőséget biztosítani, majd a befizetett összeget visszautalja a Megrendelő bankszámlájára.

7.2.3 Vis maior okokból történő elállás joga a Szolgáltatót a szolgáltatás megkezdéséig illeti meg. Ilyen esetben telefonon és/vagy e-mailben jelzi a Megrendelőnek, hogy számára nem tud részvételi lehetőséget biztosítani, majd a befizetett összeget visszautalja a Megrendelő bankszámlájára.

8. Panaszkezelés

A Vásárló a vásárlása során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató alábbi elérhetőségeinek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval:

 • E-mail-ben a info@noistudio.hu email-címen
 • Postai úton: 1048 Budapest Óceán-árok utca 3. 1/2. címen

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

Panasz benyújtása esetén javasoljuk az alábbi információ megadását:

 • Részletes információ és kapcsolódó körülmények a reklamáció tárgyáról, a kifogásolt eljárás jellege, részletes leírása
 • Megrendelő kérése
 • Megrendelő elérhetősége a panasz kezelésével kapcsolatban.

A Szolgáltató a panaszra legkésőbb annak előterjesztésétől számított 30 naptári napon belül válaszol.

Tájékoztatjuk, hogy panaszának elutasítása esetén Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület Pest Megyei Békéltető Testület (Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2., Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81., E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu).

9. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a Szolgáltató az info@noistudio.hu email címre várja.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet rendelkezései a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadók.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: Budapest, 2023. július 29.